خوک حیوانی کثیف و سمبل بی غیرتی است.خوراکش از کثافات و گاهی از فضولات خودش است و از سوی دیگر گوشت این حیوان دارای دو نوع انگل خطرناک به نام کرم تریشین و کرم کدو است.کرم تریشین در یک ماه 15 هزار تخم ریزی میکند و در یک کیلو گوشت خوک ممکن است 400 میلیون نوزاد کرم تریشین باشد.این کرم در انسان سبب پیدایش امراض گوناگونی همچون کم خونی و سرگیجه و اسهال و....میگردد.
بعضی میگویند:با وسایل امروزی میتوان تمام این انگلها را کشت و گوشت خوک را از آنها پاک نمود ولی به فرض که با وسایل بهداشتی با پختن گوشت خوک در حرارت زیاد انگلهای مزبور به کلی از میان بروند باز زیان گوشت خوک قابل انکار نیست زیرا گوشت هر حیوانی حاوی صفات آن حیوان است و از طریق غده ها و هورمون ها و  تراوش آنها در اخلاق کسانی که از آن تغذیه میکنند اثر میگذاردو به این ترتیب خوردن گوشت  خوک میتواند صفت بی بندوباری جنسی و بی اعتنایی به مسائل ناموسی را که از خصائص بارز این حیوان است به خورنده آن منتقل میکند. شاید یکی از علل بی بند وباری شدید جنسی که در کشور های غربی حکومت میکند تغذیه از گوشت این حیوان آلوده باشد.
ولی باز نمیتوان تمام فلسفه حرام و حلال را بیان کرد چون همه آنها از طرف خداوند و انبیا و اولیا بیان نشده است.ولی آن قسمت اندک بیان شده برای شما مطرح میکنیم.

منبع:تفسیر نمونه/ج1/ص588
برچسب ها :
گوشت خوک ,  دلیل حرمت گوشت خوک ,  خوک ,  بیماری گوشت خوک ,  فلسفه حرام و حلال ,  احکام ,  میکروب های گوشت خوک ,