قرآن ازدواج با دو خواهر را در یک زمان حرام دانسته و میفرماید: «و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف». علت حرمت ازدواج همزمان با خواهر زن این است که در خانواده معمولا مرد با خواهر زن ارتباط و نشست و برخاست میکند این اختلاط ممکن است ذهن انسان را منحرف و او را به سوی امیال حیوانی سوق دهد لذا تنها به حرمت زنا اکتفا نشده و افزون بر آن ازدواج بین آنان حرام دانسته شده تا انسان چشم طمع را برای رسیدن به آنان بسته و امیال حیوانی را در خود به کلی بمیراند.
حکمت دیگر آن است که دو خواهر به حکم نسبت و پیوند طبیعی نسبت به یکدیگرعلاقه شدید دارند و هنگامی که رقیب شوند طبعا نمیتوانند آن علاقه سابق را حفظ کنند و به این ترتیب یک تضاد عاطفی در وجود آنها پیدا میشود که برای زندگی آنان زیانبار است. زیرا همیشه انگیزه محبت و رقابت در وجود آنان در حال کشمکش و مبارزه خواهد بود.
ولی باز نمیتوان تمام فلسفه حرام و حلال را بیان کرد چون همه آنها از طرف خداوند و انبیا و اولیا بیان نشده است.ولی 
آن قسمت اندک بیان شده برای شما مطرح میکنیم.


منابع:1- المیزان فی التفسیر قرآن /ج4/ص215      2-المیزان/ج4/ص314       3-تفسیر نمونه/ج3/ص331      4-کتاب فلسفه احکام نوشته محمود اکبری
برچسب ها :
فلسفه احکام ,  فلسفه ریش گذاشتن ,  دلیل حرمت ازداج با دو خواهر ,  احکام ,  تفسیر المیزان ,  دلیل حرمت شراب ,  ازدواج با دو خواهر ,