هر کس باید به فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت حجت (عج) و فَرَج شخصی 


پیدا کند،خواه ظهور و فرج آن حضرت دور باشد،یا نزدیک! (در محضر بهجت : 2/133)                                                      

 نماز عروج مومن است و عروج مستلزم قرب و لقاء است.مومن بعد از لقای او نه تنها به سراغ


 حبشیه (زن زشت،کنایه از غیر خدا) نخواهد رفت که خیال او را هم نخواهد کرد.


(نکته های ناب : 82) 

 اگر حسابمان را با خدا تصفیه کردیم،حساب های دیگر تصفیه و اصلاح می شود.


(در محضر بهجت : 2/11)

 هر بلایی که به ما می رسد،در اثر دوری از اهل بیت (ع) و روایات ماثوره از ایشان است.


(در محضر بهجت : 1/274)

 امام زمان (عج) در هر کجا باشد،آن جا خضراء است.قلب مومن جزیره خضراء است،


هر جا باشد،حضرت در آن جا پا می گذارد. (در محضر بهجت : 2/179)   یاالله یارحمن یارحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

برگرفته شده از mtbahjat.blog.ir
برچسب ها :
بهجت ,  آیت الله بهجت ,