بهجت که بود بهجت چگونه بود او عارف واقعی بود عرفان بالله بود او بنده بود بنده والسلام.

آیت‌الله بهجت با همه اهمیت دادن به نماز، وصیت کرد یک دور کامل نماز و روزه برایش بجا بیاورند

علی بهجت فرزند آیت الله بهجت: پدرم در نماز طوری بود که واقعا بی جان و بی حال می شد. حتی در زمستان لباس ایشان در نماز از عرق خیس میگشت.نمازی که آیت الله بهجت میخواند واین قدر سختی و بی حالی به ایشان وارد می شد حالا ببینیم سخنش راجع نماز چه بود.آیت الله بهجت میگفت: نماز لذیذ ترین لذایذ عالم وجود است . 

او میگفت: خداوند لذیذ تر از نماز در جهان نیافریده است.اگر پادشاهان جهان لذت نماز را چشیده بودند دنبال عشرتکده و شب نشینی و ..... نمی رفتند. بعد از نماز که خسته میشد کمی مینشست و جان میگرفت(مانند عشاق) دوباره برمیخواست و نماز میخواند . با وجود نمازی که اینطور میخواند و آن را درک میکرد باز در وصیتش به ما گفت در کنار روضه اهل بیت که هرگز تعطیل نشود برایش یک دور تمام نماز و روزه دهیم . خیلی برای نماز اهمیت قائل بود.


یاالله یارحمان یارحیم یامقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

برچسب ها :
نماز ,  اهمیت نماز ,  حکایات نماز ,  نماز آیت الله بهجت ,  نماز اول وقت ,  وبلاگ نماز ,  وبلاگ مذهبی ,