1_ سلامتی بدن
حضرت محمد: روزه بگیرید تا تندرست باشید.

2_استجابت دعا
امام کاظم: دعاى شخص روزه ‏دار هنگام افطار مستجاب مى ‏شود.


3- پاداش آخرت

الف) امام صادق: براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است:

1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت)

ب)پیامبر اکرم: خوشا بحال كسانى كه براى خدا گرسنه و تشنه شده ‏اند اینان در روز قیامت سیر مى ‏شوند.

ج)پیامبر اکرم: كسى كه روزه او را از غذاهاى مورد علاقه ‏اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.


4_پاکی روح و جسم و دوری از گناهان دیگر

حضرت علی: روزه پرهیز از حرامها است همچنانكه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى ‏كند.


5_غنی و فقیر مساوی گردند

الف)_امام صادق: خداوند روزه را واجب كرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند.

ب)_امام صادق: علت روزه گرفتن آن است كه به سبب آن ثروتمند و فقیر برابر شوند زیرا ثروتمند گرسنگى را احساس نكرده تا به فقیر رحم كند چرا كه ثروتمند هرگاه چیزى بخواهد مى تواند فراهم كند...


6_آزمایش و امتحان خلق

خداوند روزه را واجب كرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.


7_ یاد مرگ و قیامت بیفتند

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.


8_آرامشبخش دلها

امام باقر:روزه و حج آرام‏بخش دل‏هاست.

برچسب ها :
فلسفه روزه ,  دلیل روزه گرفتن ,  ماه رمضان ,  فلسفه احکام ,