1_عذاب دوزخ
امام صادق : دوست
ندارم جوانانِ شما را جز در دو حالت ببینم : دانشمند یا دانش ‏اندوز . اگر جوانى چنین نكند ، كوتاهى كرده و اگر كوتاهى كرد ، تباه ساخته و اگر تباه ساخت ، گناه كرده است و اگر گناه كند ، سوگند به آن كس كه محمّد صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏ آله را به حق برانگیخت ، دوزخ‏ نشین خواهد شد .امالی شیخ صدوق


2_غم و اندوه
امام صادق :هر گاه گناهان بنده ای زیاد شود و عملی که آن گناهان را بپوشاند، نداشته باشد، خداوند او را به غم و اندوه مبتلا کند، تا کفاره گناهانش شود.اصول کافی3_کاهش عمر
پیامبر :مرگ 
انسان‏ها در نتیجه گناهان، بیشتر از مرگ آنها در نتیجه فرا رسیدنِ اَجَل است و زنده ماندن انسان‏ها در نتیجه نیكى ‏هایشان، بیشتر از زندگى كردنشان به خاطر باقى بودنِ عمر است.مکارم الاخلاق

امام صادق :مردم، بیشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نیكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بیشتر از آن‏كه با اجل خود بمیرند، بر اثر گناهان خود مى‏ میرند.دعوات راوندی


4_نابودی برکات
امام علی :هرگاه 
گناهان آشكار شوند، بركت‏ها از میان مى ‏رود.غررالحکم دررالکلم


5_عدم درک ولایت اهل بیت
امام باقر:کسی 
به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل شایسته و خودداری از گناه.صفات الشیعه


6_قساوت دل
امام علی :چشم
‏ها بی اشك نشد مگر به سبب سختْ‏دلى، و قلب‏ها سخت نشد مگر از زیادىِ گناه.علل الشرایع


خدایا چنانم نکن که بعد از قتل حسین ع بفهمم چه غلطی کرده بودم همانطوری یزید ملعون برای امام نوحه سرایی میکرد.

برچسب ها :
گناه ,  احادیث گناه ,  مضرات گناه ,  تاثیر گناه بر زندگی ,  آرامش ,  عرفان ,  حدیث در مورد گناه ,