در بدن زمانی که خون توسط رگ ها پمپاژ میشود توسط رگ های بسیار بسیار کوچک بین سلول ها پخش میشود ودر مقابل توسط رگچه ها جمع میشود ولی بدلیل آنکه محیط سلولی بسیار ظریف و ناچیز و کوچک است مقداری کمی خون یا همان مایه بین سلول ها باقی می ماند . از طرفی این مایع ناچیز است ولی اگر کل این مایعات را در بدن جمع کنیم 2 لیتر در شبانه روز خواهد بود . به همین دلیل سیستم رگ و جمع آوری ثانویه بوجود آمده است که علاوه بر آن که آن را مایع ناچیز را جمع میکند و آن را نیز تصفیه و پاکیزه میکند چون حاوی مولکول های مبارزه کننده با میکروب هاست . که به این رگ ها و سیستم ,سیستم لنفی میگویند . دنیای علم بدن آن قدر وسیع و شگفت آور است که دانشمندان با فهمیدن میفهمند که تازه چیزی نفهمیده اند و یاد سخن خدا می افتم که میگوید : کدام نعمت پروردگار را تکذیب میکنید؟برچسب ها :
علم ,  ایمنی شناسی ,  نعمت های خداوند ,  شکر گزاری ,  یاد خدا ,