روزی در شهرستانی اداره گاز گفته بود که دو روز گاز قطع خواهد شد پناه بر خدای یگانه چه اوضاعی شده بود دیدن آن اوضاع  خنده آور بود مردم مثل مردم جن زده  بودند مغازه ها پر بود نانوایی ها پر بود همه جا . همه جا صحبت این بود باید چکار کنیم .این موضوع  فکر همه را مشغول کرده بود . مردم آشفته بودند . یکی میگفت ما میرویم ولایت خودمان آنجا گاز ها قطع نخواهد شد . یکی میگفت شاید بیشتر قطع شود . یا  زمانی  رسانه های بیگانه گفته بودند آخرالزمان خواهد شد و زلزله و سیل و ..... . اوضاعی بود مردم شمع میخریدند حتی چند تا چند تا چیپس میخریدند اوضاعی بود !! با این ماجراها به این فکر کردم و با خود گفتم ما به سخن خدا به اندازه ی سخن چند فراماسون ایمان نداریم!! به اندازه ی سخن اداره ی گاز هم ایمان نداریم !! وقتی اونا میگن یه اتفاقی خواهد افتاد همه آماده میشوند ولی خدا صد ها بار تو قرآن گفته قیامت برپا خواهیم کرد یا بهشت و جهنمی است ولی باور نداریم لا اقل ایمان نداریم احتیاط شرط عقل است احتمال دهیم شاید چنین روزی باشد.



یَوم یکون الناسُ کالفَراش المَبْثوث؛ روزی که مردم همانند پروانه‏ های پراکنده مبهوتند (۴ قارعه)

یَوم المَوعُود؛ روز موعود (۲ بروج)

یَومُ التغابُن؛ روزی که مردم در می‏ یابند که در دنیا باخته ‏اند (۹ تغابن)

یَوم یَفِرُّ المرء مِن اَخیه و اُمّهِ وَاَبیه؛ روزی که انسان از برادر و مادر و پدرش می‏ گریزد (۳۴ عبس)




برچسب ها :
قیامت ,  بهشت ,  جهنم ,  آخرت ,  دلنوشته ,  فلسفه احکام ,