ای یار ما کجایی ای یار ما کجایی

اینقدر که با وفایی اینقدر که با وفایی

یادی بکن از این گنه کار 

آقا تو پیش یار خوب روی مایی

ای یار ما کجایی ای یار ما کجایی

آیا تو ای یار ما آیا تو ای یار ما  پرسیده ای حال درویش بینوایی درویش بینوایی

آقا تو ای یار ما یار سخندان ما پرسیده ای حال درویش بینوایی درویش بینوایی

پرسیده ای از ما قافله بی قافله سالار کجا رود 

جز بتکده و هرزه سرایی

ای یار ما کجایی ای یار ما کجایی

وقتی نمانده که ای یار پیش حبیب باز آیی

ای یار ما کجایی ای یار ما کجایی

سمت کعبه یا که پیش خدایی

ای یار ما کجایی ای یار ما کجایی

وقتش نشد باز آیی وقتش نشد باز آیی  

قافله را بی قافله سالار دزد می برد آیا وقتش نگشته که بازآیی سوی ما یا که زما بیزاری

قافله را بی قافله سالار دزد می برد ای یار ما ای یار وفادار ما ای حبیب ما ای نور چشم ما

 ای یار ما ای یار وفادار ما ای حبیب ما ای نور چشم ما

ای یار ما ای عشق ما ای نور ما ای دیدی روی و قلب سیاه ما

شب ها تا به سحر در گریه بودی میدانم یاد ما بودی یاد ما بودی

تو پیش ما بودی سمت ما بودی همسفره تنهایی شب ما بودی

ای حبیب ما ای رفیق ما ای روی سفید کوی ما ای نور ما دعا کن برای ما
 


برچسب ها :
امام زمان ,  ظهور امام زمان ,  وبلاگ مهدوی ,  دلنوشته ,  دلنوشته برای امام زمان ,  فلسفه احکام ,  ظهور ,