گر حریم شکستم ای یار ببخش این بنده ی حقیر را گر جامه دریدم ببخش این روسیاه را گر در رویت نگاه کردم و گستاخی نمودم ببخش این عبد ناسپاس را . ای یار شب های بی کسی و ای حبیب جدانشدنی و ای دوستی که هرگز خیانت نکرد و از پشت خنجر نزد آبرویم را مبر اگر این مردم بدانند من کیم و چکار کردم پروردگار مرا لعن کنند ای معبود سجده های من و هدف شعرهای نوی من ای آرامش من بپوشان گستاخی و بی چشم و رویی مرا . ندانستم و اشتباه نمودم. پروردگار مردم درباره ی من فکر های خوب میکنند خدایا حفظم کن و نجاتم بده.
برچسب ها :
ستار العیوب ,  خدا ,  دلنوشته برای خدا ,  توبه ,  دلنوشته ,