او دختر نبی است کسی که عزرائیل برای ورود به خانه اش اجازه میگرفت او پاره تن پیامبر است او ام المومنین است او مظلوم بود او یاور علی در بی بصیرتی های اهل کوفه بود مقام او تاچه حد بلنداست خدا میداند! ملائک گرد او درآمده و او را تهیت میگفتند او کوثر و پر برکت و مادر سادات است . او فاطمه است و فاطمه کیست؟! فاطمه فاطمه است و همین بس!!!

یک حکایت از مقام ایشان
از سلمان فارسی روایت شده: «عماربن‌یاسر به من گفت: آیا مى‏‌خواهى چیز عجیبى را برایت نقل کنم؟ گفتم: نقل کن اى عمار! گفت: آرى، من شاهد بودم که روزى على بن ابى‌طالب بر فاطمه داخل شد، هنگامى که‏ چشمان فاطمه بر او افتاد، گفت: نزدیک بیا تا به تو بگویم که در جهان هستى چه بوده، چه هست، و تا روز قیامت چه خواهد شد. عمار گفت: در این حال دیدم که على بازگشت، پس من هم به دنبال او بازگشتم تا اینکه به حضور پیامبر رسید، پس پیامبر به او گفت: اى ابوالحسن! نزدیکتر بیا، پس على نزدیکتر رفت و در کنار او نشست و پیامبر به وى فرمود: حال تو مى‏‌گویى یا من بگویم؟ على فرمود: شما بگویید بهتر است. پس رسول خدا فرمود: مثل اینکه فاطمه به تو چنین و چنان گفته است و تو نزد من آمده‏‌اى تا درباره آن جویا شوى. على پرسید: آیا نور فاطمه از نور ماست؟ پیامبر فرمود: آیا تردید دارى؟ البته که چنین است و على سجده شکر نمود».

خبرگزاری فارس
برچسب ها :
حضرت فاطمه ,  مقام حضرت فاطمه ,  حضرت زهرا ,