آدم ها طوری سخت دنیا رو چسبیده اند که انگار هزار سال عمر میکنند . جوری به هم فحش میدند مثل اینکه رزوگار کوتاه نیست . دوستان امروز شاهد صحنه ای بودم که مرا به خودم آورد و موجب درس گرفتنم شد . دختر جوان یکی از آشنایان فوت کرد . متاثر شدم و غم وجودم را فراگرفت ولی این برایم عبرتی شد که دنیا فانی است . عزیزان به فکر مرگ باشیم و خود را آماده کنیم چون زمان فرارسیدن مرگ مشخص نیست . گرچه جوانی و یا پیری مشخص نیست کی بروی همین الآن یا بعد صد سال . این قدر همدیگر را اذیت نکنیم و مهربانی کنیم به خدا دنیا فانی است . هر روز جوان هایی که زمان مرگشان فرارسید میبینیم و فکر میکنیم برای ما هنوز زود است ولی مرگ دست خداست . واین دنیای زودگذر امتحانی بیش نیست . قدر خدا و لحظه هایمان را بدانیم و طوری زندگی کنیم لحظه مرگ از اعمالمان و اجر آن نترسیم. 
برچسب ها :
مرگ ,  دلنوشته ,  فلسفه احکام ,