ای بزرگ مرد الهی  و ای قیام کننده برای یاری حضرت حجت عج سلام ها و صلوات ها بر تو باد . بدان تا رسیدن پرچم به دست حضرتش این قیام به راه خود پیوسته ادامه خواهد داد.
برچسب ها :
امام خمینی ,  ظهور ,  فلسفه احکام ,