در روایات است که مومن و کافر در آخرت پشیمان هستند چرا؟ مومن میگوید کاش بیشتر نمره کسب میکردم و کافر نیز دیگر هیچ! آیا دوستان میدانید مردمان و اهالی آخرت به دنیا چه میگویند؟ آنها دنیا را دارالغرور صدا میکنند . میگویند چنان مردم دنیا را غرور گرفته که مردم این چنین خدا و کتاب را فراموش کرده اند . آنها میگویند آن زمان مردم دنیا آگاه میشوند که کار از کار گذشته و مرگ حتمی و عزرائیل علیه السلام پیدا گشته است . کتاب سیاحت غرب نوشته بسیار خوبی در روایت جهان آخرت و سرگذشت در برزخ از عارف بزرگ زمان شیخ آیت الله نجفی است. از رهبر معظم انقلاب نقل است که شهید مطهری میگفت آن داستان مکاشفات و شهود خود شیخ است .در هر زمانی مردان بزرگی هستند که زمین و زمان آن را شناخته است ولی اهل دارالغرور ازآنان بیخرند. ایام مبارکی در پیش است که خدا خودش صاحبخانه میشود و لطف و رحمتش همه جا را میگیرد امید از درگاه فیض او استفاده نماییم .در ایام کریم رمضان دنیا و آخرت خود را بیمه کنیم . در جوار رحمتش گوشه گیریم و برای خود انرژی ذخیره کنیم . چنین موهبتی دیگر نخواهد آمد . عرفا  قدر این ایام را میفهمند و ثانیه ثانیه آن را شکار میکنند . قلب ها را از کینه ها و دل مشغولی های روزمره بشوییم و دریچه های نفس خود را روبه سوی هوای پاک اسمان ها باز کنیم .انوار زیبای بهشتی و زمزمه ها عارفانه و روحیانیت عمق ذات را بر خوردن وخوابیدن و شهوت کردن و حیوانیت نفس جایگزین سازیم و به اصل هدف خلقت رسیم . چه بد میشد اگر خدا ما برای خوردن و خوابیدن و شهوت کردن می آفرید و مثل حیوان میشدیم. انسان وقتی پی برد معنا و مفهومی در ورای جهان نهفته است آنوقت نماز و عبادات برایش نوش میشود . آیت الله بهجت میگفت اگر سلاطین لذت نماز را در ک کرده بودند شب ها را به شراب و عشرتکده نمیگذراندند. حقیقتی است در ورای عالم مادی . عارف شویم و عاشق و پرده ها کنار برود و مشمول رحمت الله کردیم. جهان هاست پشت این عالم و موجوداتی است غیرما فقط چشم میخواهد.
برچسب ها :
رمضان ,  ماه مبارک رمضان ,  دلنوشته رمضان ,  عرفان ,