حضرت امام حسن و امام حسین مدتی مریض شدند پیامبر همراه با صحابه برای عیادت از این دو فرزند خودشان به عیادت آمدند پیامبر اکرم به  امیرالمومنین علیه السلام فرمودند خوب است شما نذری برای بهبودی فرزندانت کنید. امام علی و حضرت فاطمه و فضه کنیز خانه امام نذر کردند در صورت بهبودی این دو ولی الهی سه روز روزه بگیرند بعد از نذر خوب شدند . حضرت علی سه من گندم قرض کرد و حضرت فاطمه یک من آن را آرد نمود و نان پخت . هنگام افطار در خانه زده شد و نیازمندی تقاضای غذا کرد و این بهترین مخلوقات الهی تمام نانشان به سائل دادند . ودوباره نیز فردا روزه گرفتند و هنگام افطار یک یتیمی آمد تقاضای غذا کرد دوباره این بهترین مخلوقات الهی تمام نانشان را به یتیم دادند . روز سوم نیز هنگام افطار اسیری آمد و تقاضای غذا کرد و گفت که از اهل بیت نبی انتظار  کرامت دارم و اهل بیت نیز تمام نانشان را به او دادند . در این مدت سه روز روزه داری فقط غذای اهل بیت آب بود و با آن روزه میگرفتند . بعد از سه روز حضرت علی دست امام حسن و حسین را گرفت و نزد پیامبر برد پیامبر با دیدن چهره این دو فرزند خود که ضعیف و رنجور شده بود گریان گشتند و در این هنگام آیات سوره انسان که در مورد ابرار است نازل شد. چه خاندان کریمی و بزرگی . چه خاندان مظلومی که به حق خویش در این دنیا نرسیدند . شیعه باید برای این دریا های رحمت الهی هزاران سال بگرید . در حدیث کسا آمده است خداوند عزوجل فرمود زمین و آسمان و کل آفرینش را برای گرامیداشت و محبت آنان آفریدم . ولی چقدر مظلوم . چقدر مظلوم . وای بر اهل شام و کوفه . وای بر اهل زمین که قدر ندانستند و بر بلا مبتلا گشتند . وای بر اهل زمین . به علی شیر خدا تهمت بی نمازی زدند . حسن ع آن جگرگوشه نبی و محبوب آسمان ها را مجبور به صلح با خبیث ترین موجود کردند . و حسین ع شافع روز قیامت را عطشان شهید نمودند و اسب بر روی مبارکش تاختند . و قتل الحسین عطشانا . وای بر اهل زمین که هیچوقت قدر شناس نشد . وای بر اهل زمین . وای بر اهل زمین . مهدی فاطمه سرگردان در بیابانند و ما مشغول دنیا . وای بر اهل زمین . شب ها از تنهایی و گناه مردم ناله میکند و به خدا پناه میبرد و ما هیچ !! وای بر اهل زمین.
برچسب ها :
اهل بیت ,  فلسفه احکام ,  وبلاگ مهدوی ,  وبلاگ مذهبی ,  حکایاتی از اهل بیت ,  حکایات مذهبی ,  مظلومیت اهل بیت ,