آیت الله بهجت : همین امور ساده و آشكار مثل نماز ، بعضی را به سماوات می رساند و برای عدّه ای هیچ خبری نیست! 
برای بعضی اَعلی علّیین است و برای بعضی هیچ  معلوم نیست این معجون شور است یا شیرین!
برای قویتر شدن تاثیرات نماز توصیه شده است :
1-نماز اول وقت : علامه مصباح میفرمودند به گفته آیت الله قاضی استاد آیت الله بهجت نماز اول وقت اگر حضور قلب هم نداشته باشد تاثیرات مهمی دارد.
2- حضور قلب در نماز و بدانیم در نماز چه میگوییم . 
3- قبل از نماز به امام زمان سلام دهیم . 
4- بدانیم نماز را خداوند بزرگ متعال میبیند و شاهد است وبرای او میخوانیم . 

آیت الله بهجت :هر قدر که نماز هایت منظم و اوّل وقت باشد ، امور زندگیت هم تنظیم خواهد شد . مگر نمی دانی که رستگاری وسعادت با نماز قرین شده است؟ 

منبع :@bahjatt در تلگرام
برچسب ها :
نماز ,  آیت الله بهجت ,  نماز اول وقت ,  عرفان ,