آیت الله بهجت عارف واصل الی الله تعالی : نه بندگی اش را کردیم و نه عبادتش کردیم ولی نه آبرویمان را برد و نه نعمت هایش را از ما گرفت . پس اگر عبادتش را می کردیم چه میکرد.

حدیث قدسی از خود خداوند: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی انا اقول لشیء کن فیکون فانت تقول لشیء کن فیکون
ای بنده ام اگر عبادتم کنی و مطیعم باشی تا تو را مثل خودم قرار میدهم  من هر چه دستور دهم میشود اگر تو هم دستور دهی بشود . 

خود خدا میگوید عارف و بنده ی من به جایی رسد که مرده را زنده کند و هر چه دستور دهد بشود 

حکایت
گویند دو عالم در شهری دنبال علم کیمیا بودند هر چه تلاش کردند نتوانستند آن را بیابند تا که از هم جدا شدند . بعد از سالها یکی از آن دو عالم دیگری را دید و از او پرسید آیا علم کیمیا را یافتی ؟ دوستش گفت : بله یافتم ولی با زهد و ریاضت . الآن میتوانم سنگ را طلا کنم ولی مجبورم ترب ونان بخورم . 


برچسب ها :
حکایت مذهبی ,  بندگی خدا ,