عربستان سعودی رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل میباشد

فاتحه حقوق بشر آمریکایی را باید خواند . اگر در ایران قاچاقچی اعدام شود گوش فلک کر میشود اگر تروریست تکفیری جند الاسلام اعدام شود گوش ملل جهان کر میشود اگر فتنه گران و جاسوسان و غارتگران و شورشیان زندانی شوند و یا حتی حبس خانگی شوند گوش همگان کر میشود بیانیه ها میدهند تحریم ها میگذارند سخنرانی ها میکنند گزینه ها رو ی میز میگذارند ولی عربستان تکفیری را رییس حقوق بشر سازمان ملل میگذارند!!!!!!
عربستانی که سالانه هزاران نفر تروریست صادر میکند مدرسه های وهابی همه جایش را گرفته هزاران کودک و زن بیگناه یمنی کشته اند سوریه را ویران کرده اند خون هزاران حاجی شهید به گردن آنهاست. رانندگی زنان حرام است. روزانه چندین نفر را در خیابان گردن میزنند. یک انتخابات نمایشی هم برگزار نکرده اند. یک خاندان ملعون همه کاره یک مملکت شده اند.ولی شده اند رییس کمیته حقوق بشر سازمان ملل!!!!! فاتحه حقوق بشر آمریکا را نباید خواند؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
برچسب ها :
حقوق بشر آمریکایی ,  حقوق بشر ,  عربستان ,  سازمان ملل ,  حقوق بشر در ایران ,