هفته دولت یادآور تاریخ اوایل انقلاب و شهدایی بزرگ است. شهدایی چون رجایی و باهنر افراد ساده زیست خدمتگذار که در تلاش شبانه روزی به سر میبردند.میتوان در این هفته از تلاش دولتمردان تشکر کرد چون کار دولت بسیار سخت و پیچیده و مشکل است و در راه موانع بسیاری در داخل و خارج وجود دارد. ولی اسلام و ملت از دولت محترم دکتر روحانی انتظارات جدی دارند که عرض میگردد.
۱-مشکل اشتغال جوانان موجب سرخوردگی آنان میشود.
۲-انتظار میرود حقوق نجومی به کلی از صحنه اقتصادی دولت دور شود. چرا که جوانی که کار ندارد نمیتواند ببیند مدیری چند ده میلیون حقوق بگیرد.
۳-انتظار میرود اقتصاد مقاومتی و  تولید ملی حمایت جدی شود در مقابل رکود.
۴_انتظار میرود دولت خوشبینی مفرط به آمریکای ملعون را کنار بگذارد و نگذارد حقوق ملت پایمال گردد. متاسفانه ایران به تعهدات خود عمل میکند ولی آمریکا نمیکند . وحتی از پشت پرده خنجر میزند. وملت نیز شاهد هستند برجام برای آنان تاثیر جدی نداشته است.
۵-دولت زمینه ساز ظهور باید فرهنگ سالم دینی داشته باشد و برای اسلام و صاحب الزمان برنامه ریزی کند.متاسفانه صهف هایی در وزارت فرهنگ وجود دارد .
۶-مدیران بدانند در نظام اسلام خدمت میکنند واگر از آنان خطایی سر بزند چند برابر جواب خواهند داد در دنیا و آخرت.چرا که به اسلام و مسلمین صدمه میزنند .


برچسب ها :
دولت ,  انتظارات از دولت ,